Kokora mõis
Kockora in Kirchspiel Koddafer, Kreis Dorpat

Kokora mõis (saksa k Kockora) asutati 1734. aastal, eraldades ta naabruses oleva Alatskivi mõisa maadest. 18. sajandil kuulus mõis von Kircheritele. Hiljem olid mõisa omanikeks von Schultzid ning alates 19. sajandi lõpust von Rathlefid. Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli Martha von Rathlef.

19. sajandi algul püstitati mõisa pikk ühekorruseline klassitsistlik puidust peahoone. Hoone keskosa kaunistas neljale ümarsambale toetuv portikus ning aknaid kolmnurkfrontoonid. Kaasajal on hoonest säilinud parempoolne osa, keskel asunud portikus on veidi muudetud kujul viidud hoone otsa. Hoone on eraomanduses.

Kõrvalhooneid on säilinud vähe ja needki ümber ehitatud või lagunemas. Mõisa sissesõidutee ääres paiknenud majandushoonete kompleksi kohal asub hulk kolhoosiaegseid tootmishooneid, mis on nüüdseks lagunenud ja varemeis.

Ajaloolise jaotuse järgi Tartumaale Kodavere kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Tartumaale Alatskivi valla territooriumile.