Meeri mõis
Meyershof in Kirchspiel Nüggen, Kreis Dorpat

Meeri mõis (saksa k Meyershof) pärineb keskajast ning ta kuulus tollal Tartu toomkapiitlile. Esmateated mõisast pärinevad 16. sajandist. Poola ajal kuulus mõis Tartu raehärrale Meyerile, kust pärineb ka mõisa nimi. Põhjasõja järgselt kuulus mõis algselt von Boyedele, kuni 1830tel aastatel omandas mõisa Poola päritolu krahv Carl von Zalusky. Hiljem oli mõis lühikest aega vene kunstniku ja poeedi Vassili Zukovski omanduses. Alates 1841. aastast kuni 1919. aasta võõrandamiseni kuulus mõis von Seydlitzi aadliperekonnale.

Ühekorruseline stiilne kivist peahoone püstitati mõisa arvatavasti 19. sajandi algul. Hoone sokliosa on rusteeritud, peahoone seinapindu kaunistavad pilastrid ning akende kohal paiknevad kolmnurkfrontoonid.

Võõrandamisjärgselt kolis hoonesse kool, kes tegutses seal kuni 2000ndate aastate alguseni.Kooli tarbeks on hoonele peale ehitatud teine korrus, samuti juurdeehitus vasakusse otsa. Suletud on ka keskrisaliidil paiknenud algne sissepääs.

Kõrvalhooneid on säilinud vähe, needki enamikus ümber ehitatud. Haridus- ja Teadusministeeriumil on plaan müüa tühjalt seisev mõis 2007. aasta jooksul erakätesse.

Ajaloolise jaotuse järgi Tartumaale Nõo kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Tartumaale Nõo valla territooriumile.