Estonian Manors
 Gutshöfe Estlands
 Viron Kartanot
Eesti moisaportaal
Illuka mõis
  Avalehele

  Sisukaart


  Nimekiri

  Tähestikuline

  Kihelkondade kaupa

  Praeguste valdade
  ja maakondade kaupa  Üldist

  Mõisa erinevad
  tähendused


  Mõisate liigid

  Mõisakompleks

  Statistika

Eesti mõisad
Illuck in Kirchspiel Jewe, Wierland

Illuka mõis (saksa k Illuck) on rajatud 1657. aastal. 19. sajandi lõpul, mil ta kuulus Dieckhoffidele, ehitati mõisasüda senisest esinduslikumalt välja. 1885-88 püstitati Friedrich Modi projekti järgi mõisa uus esinduslik historitsistlik peahoone. Hoonel on neogooti astmikviil ning neorenessanss-stiilile omased kaaraknad.

Umbes samal ajastul uuendati ka enamikke kõrvalhooneid. Need asetsesid peahoonest peamiselt põhja ja lääne pool, lõuna pool peahoonet oli suur park.

1912. aastal omandas mõisa Claus von Nottbeck. 1919. aasta võõrandamise järgselt kolis 1921. aastal peahoonesse kool, mis tegutseb Illuka põhikooli nime all seal tänini. Hoone on 1990ndatel aastatel põhjalikult restaureeritud.

Peahoone taha mõisapargi serva on püstitatud mahukas spordi- ja toitlustuskompleks. Mõis pakub ettetellimisel ka majutus- ja toitlustusteenust, mis on suuresti lahendatud nimetatud uue hoone baasil. Täiendav informatsioon: http://www.illukavv.ee/article.php?sid=38, kristi.kool@mail.ee , tel. 521 2469.

Mõisast on säilinud ka mitmeid mõisa kõrvalhooneid, kuid need on reeglina vähemal või rohkemal määral ümber ehitatud.

Ajaloolise jaotuse järgi Virumaale Jõhvi kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Ida-Virumaale Illuka valla territooriumile.

      Sa oled

       külastaja!
Portaalis olevate materjalide omavoliline kopeerimine on keelatud
Copyright 1999-2015 © Valdo Praust & MTÜ Alt-Livland. Loe kasutustingimusi
mois@mois.ee