Risti kihelkond
Kirchspiel Kreuz in Harrien

Ajaloolisele Harjumaale (Harrien) kuulunud kihelkonnas paiknes 6 mõisat - neist 1 kirikumõis, 4 rüütlimõisat ja 1 poolmõis. Sellele lisandus 5 karjamõisat.     Risti kirikumõis (Pastorat Kreuz)
    Hatu (Hattoküll) rüütlimõis
    Kurkse (Kurks) poolmõis
    Nõva (Newe) rüütlimõis
    Risti (Kreuzhof) rüütlimõis
    Vihterpalu (Wichterpal) rüütlimõis

Tekkelugu. Muinasajal kuulusid kihelkonna alad Keila kirikukihelkonna eellaseks olnud Vomentagana muinaskihelkonna koosseisu, moodustades viimase edelasopi. Keskajal kuulusid kihelkonna maad Padise kloostrile. Eraldiseisev kirikukihelkond loodi Ristil aga alles 17. sajandil.

Asukoht kaasaegse haldusjaotuses. Kihelkond kuulub peaaegu täies mahus kaasaegse Harjumaa koosseisu. Vaid kihelkonna väike lääneosa koos Nõva mõisaga kuulub Nõva valda kaasaegsel Läänemaal. Ka ajalooliselt on mitmetel perioodidel Nõva ümbrus kuulunud Läänemaale.

Kolmveerand kihelkonna alast kuulub Padise valda, moodustades Padise valla mahuka lääneosa. Kihelkonda kuulunud Pakri saared kuuluvad Paldiski linnale.