Mõisate ehitusstiilid Laias laastus võib Eesti mõisad jagada stiili osas kümnesse kategooriasse: Enamike mõisate korral tuleb arvestada aga asjaolu, et tavaliselt on nad mitmete erinevate stiilide segu. Ka võib enamiku eelnimetatud stiilidest jagada veelgi peenematesse kategooriatesse, nt neogootikas eristada saksapärast gootikat ja inglisepärast tuudorstiili. Vägagi tihti ei ole mõisahoonet/-ehitisi püstitatud ka ühekorraga, vaid mitmes etapis, mis on samuti toonud hoonesse mitmeid eri ajastu stiile.