Eesti mõisate teemalisi viiteid

Eesti mõisad Naabermaade mõisad Balti aadlikud
Mõisateemaline kirjandus Muuseumid mõisates

Siia on koondatud kõik viited kõikidele Eesti mõisaid tutvustatavatele arvestatava sisuga ressurssidele Eesti veebimaastikul. Üksikute mõisate veebilehed ei ole siin esindatud - need leiab reeglina mõisate kirjelduste juurest. Eraldiseisvad viidetelehed on portaalis olemas ka balti aadliperekondade, naaberriikide mõisate, mõisateemalise kirjanduse ja mõisamuuseumite kohta.