Sisukaart Sisukaardis ei ole välja toodud kõikide mõisate ja kihelkondade lehti, kuna neid on mõlemaid väga palju (vastavalt 717 ja 106 tk), neile pääseb ligi nimekirjade kaudu. Samuti ei ole välja toodud teisekeelsete versioonide (inglis- ja saksakeelsete osade) sisestruktuuri.