Teenused mõisates

Muuseumid

Mõisaportaal on keskendunud peamiselt mõisate ajaloole ning ei ole ennast positsioneerinud äriliste teenuste pakkujana ega vahendajana. Me ei suuda operatiivselt hallata kõikide mõisate poolt pakutavate äriliste teenuste pidevalt muutuvat teavet. Seetõttu ei paku me siin viiteid mõisate kontaktandmetele ega ei avalda mingeid nimekirju teenustest, milliseid mõisaid majutusi, toitlustusi, konverentside korraldamist ja muid teenuseid osutavad. Seesugust teavet saate otsida näiteks Google'i otsisüsteemi kaudu, mis peaks viitama kõikidele mõisate enda tehtud veebilehtedele, mis eeldatavalt sisaldavad ajakohast teavet.

Erandina haldame mõisates tegutsevate muuseumite listi, kuna muuseumite tegevuse eesmärk pole äriline, vaid üldhariv.