Mõisad kaasaegsete maakondade/valdade kaupa Kaasajal jaguneb Eesti 15 maakonnaks ning 227 omavalitsuseks (vallaks ja linnaks). Ka Eesti mõisad liigitatakse sageli nende põhjal, kuigi kultuurilooliselt oleks õigem kasutada aastasadu kehtinud kihelkondlikku jaotust, mis on praegusest täiesti erinev.

    Harjumaa 141 mõisat
    Raplamaa 121 mõisat
    Läänemaa 99 mõisat
    Hiiumaa 22 mõisat
    Lääne-Virumaa 156 mõisat
    Ida-Virumaa 69 mõisat
    Järvamaa 99 mõisat
    Saaremaa 141 mõisat
    Pärnumaa 84 mõisat
    Viljandimaa 78 mõisat
    Jõgevamaa 66 mõisat
    Tartumaa 96 mõisat
    Põlvamaa 65 mõisat
    Valgamaa 69 mõisat
    Võrumaa 49 mõisat