Käina kihelkond
Kirchspiel Keinis in Wiek (inseln Dagö)

Ajaloolisele Läänemaale (Wiek) kuulunud kihelkonnas paiknes 5 mõisat - 1 kirikumõis ning 2 rüütlimõisast peamõisat koos 2 kõrvalmõisaga. Sellele lisandus 1 karjamõis.     Käina kirikumõis (Pastorat Keinis)
    Aadma (Ahdma) Vaemla kõrvalmõis
    Orjaku (Orjak) Emmaste kõrvalmõis
    Putkaste (Putkas) rüütlimõis
    Vaemla (Waimel) rüütlimõis

Tekkelugu. Käina kirikukihelkond moodustati arvatavasti 13. sajandil Saare-Lääne piiskopkonnale kuulunud Hiiumaa kaguosa baasil.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Hiiumaal asunud kihelkonna ala kattub umbkaudu Käina valla alaga saare kaguosas, kui mitte arvestada Kassari mõisa ümbrust. Kassari ümbrus kuulub kaasajal Käina vallale, kuid ajalooliselt oli ta osa Pühalepa kihelkonnast.