Kärla kihelkond
Kirchspiel Kergel in Oesel

Ajaloolisele Saaremaale (Oesel) kuulunud kihelkonnas paiknes 12 mõisat - 1 kirikumõis, 4 rüütlimõisast peamõisat koos 1 kõrvalmõisaga, 2 poolmõisat, 1 rüütelkonnamõis ning 3 riigimõisat.     Kärla kirikumõis (Pastorat Kergel)
    Kandla (Kandel) rüütlimõis
    Kaarmise (Karmis) riigimõis
    Käesla (Kaesel) rüütlimõis
    Kärla (Kergelhof) riigimõis
    Kulli (Kulli) poolmõis
    Mõnnuste (Mönnust) riigimõis
    Mäe-Nõmpa (Hoch-Nempa) poolmõis
    Oriküla (Orriküll) rüütelkonnamõis
    Paadla (Padel) rüütlimõis
    Tergemäe (Terkimäggi) rüütlimõis
    Vennarti (Fenieth) Paadla kõrvalmõis

Tekkelugu. Eraldiseisev kihelkond asutati Kärlas 14. sajandi lõpul, varem moodustasid selle alad Kaarma kihelkonna lääneosa.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Saaremaal (Oesel) asuv kihelkond kattub pea täielikult kaasaegse Kärla vallaga, v.a väike ala selle lääneservas Kaarmise mõisa ümbruses, mis kuulub Kaarma valda.