Kursi kihelkond
Kirchspiel Talkhof in Kreis Dorpat

Ajaloolisele Tartumaale (Kreis Dorpat) kuulunud kihelkonnas paiknes 5 mõisat - 1 kirikumõis, 3 rüütlimõisast peamõisat ning 1 linnamõis. Sellele lisandus 2 karjamõisat.     Kursi kirikumõis (Pastorat Talkhof)
    Härjanurme (Herjanorm) rüütlimõis
    Laeva (Laiwa) rüütlimõis
    Puurmani (Schloß Talkhof) rüütlimõis
    Saduküla (Saddoküll) linnamõis

Tekkelugu. Kihelkond asutati arvatavasti 14. sajandil seoses Kursi ordulinnuse rajamisega Pedja jõe ületuskohale.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Pindalalt suure, kuid asustuselt hõreda kihelkonna alad jagunevad kaasaegse Jõgeva- ja Tartumaa vahel.

Kaks kolmandikku kihelkonna aladest koos kihelkonnakeskusega jääb kaasaegsele Jõgevamaale, moodustades Puurmani valla. Tartumaale jäävad kihelkonna alad Laeva ümbruses moodustavad Laeva valla läänepoolse osa.