Laiuse kihelkond
Kirchspiel Lais in Kreis Dorpat

Ajaloolisele Tartumaale (Kreis Dorpat) kuulunud kihelkonnas paiknes 16 mõisat - 1 kirikumõis, 10 rüütlimõisast peamõisat koos 3 kõrvalmõisaga ning 2 riigimõisat. Sellele lisandus 2 karjamõisat.     Laiuse kirikumõis (Pastorat Lais)
    Jõgeva (Laisholm) rüütlimõis
    Kaave (Kawa) Kurista kõrvalmõis
    Kivijärve (Kibbijerw) rüütlimõis
    Kurista (Kurrista) rüütlimõis
    Kärde (Kardis) rüütlimõis
    Laiuse (Schloß Lais) riigimõis
    Leedi (Ledis) rüütlimõis
    Mõra (Morra) rüütlimõis
    Pakaste (Pakkast) Jõgeva kõrvalmõis
    Reastvere (Restfer) rüütlimõis
    Ripuka (Rippoka) rüütlimõis
    Rääbise (Repshof) rüütlimõis
    Tirma (Tirmast) Vaimastvere kõrvalmõis
    Tähkvere e Laius-Tähkvere (Flemmingshof) riigimõis
    Vaimastvere (Waimastfer) rüütlimõis

Tekkelugu. Kihelkond asutati 13. sajandil Vaiga väikemaakonna (muinaskihelkonna) tuumiku ehk keskosa baasil.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Kihelkonna alad jäävad tervikuna kaasaegse Jõgevamaa koosseisu.

Kihelkonna ala kattub veidi enam kui kolmveerandi ulatuses Jõgeva vallaga; viimane ulatub lõunaosas Kuremaa, Pakaste ja Kassinurme mõisate juures kihelkonna maadelt väljagi Palamuse kihelkonna maadele. Kihelkonna ida- ja kirdepoolne osa Rääbise, Leedi, Reastvere ja Tähkvere mõisate ümbruses kuulub Torma valda. Väike ala kihelkonna edelaosas, Kaave mõisa ümbruses kuulub Pajusi valda.