Lüganuse kihelkond
Kirchspiel Luggenhusen in Wierland

Ajaloolisele Virumaale (Wierland) kuulunud kihelkonnas paiknes 9 mõisat - 1 kirikumõis ning 6 rüütlimõisast peamõisat koos kõrvalmõisaga. Sellele lisandus 4 karjamõisat.     Lüganuse kirikumõis (Pastorat
    Luggenhusen
)
    Aa (Haakhof) rüütlimõis
    Erra (Erras) rüütlimõis
    Hirmuse (Hirmus) rüütlimõis
    Jabara (Jabbaro) Püssi kõrvalmõis
    Maidla (Wrangelstein) rüütlimõis
    Purtse (Alt-Isenhof) Püssi kõrvalmõis
    Püssi (Neu-Isenhof) rüütlimõis
    Saka (Sackhof) rüütlimõis

Tekkelugu. Kirikukihelkond asutati samas paigas asunud Askala muinaskihelkonna baasil 14. sajandil (võib-olla aga ka juba 13. sajandil?).

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Kihelkond jääb tervikuna kaasaegse Ida-Virumaa aladele. Lüganuse kihelkonna merepoolne tihedama asustusega ala koos kihelkonna keskusega moodustab Lüganuse valla, milles asub ka Püssi linn. Hõredam ja pindalalt suurem kihelkonna lõunaosa moodustab Maidla valla.

Kihelkonna idapoolsed alad moodustavad sisemaa pool Sonda valla idaosa (Kiviõli linna ja Erra mõisa ümbruses), mereäärsel kihelkonna alad kuuluvad aga Aseri valda. Kihelkonna kirdenurk Saka mõisa ümbruses kuulub Kohtla valda.