Pöide kihelkond
Kirchspiel Peude in Oesel

Ajaloolisele Saaremaale (Oesel) kuulunud kihelkonnas paiknes 17 mõisat - 1 kirikumõis, 8 rüütlimõisast peamõisat, 1 rüütelkonnamõis ning 5 riigimõisat koos 2 kõrvalmõisaga. Sellele lisandus 2 karjamõisat.     Pöide kirikumõis (Pastorat Peude)
    Audla (Hauküll) rüütlimõis
    Kahtla (Kachtla, Kjachtla) riigimõis
    Keskvere (Keskfer) riigimõis
    Kingli (Müllershof) rüütlimõis
    Koigi (Koik) rüütlimõis
    Kõiguste (Koigust) riigimõis
    Kübassaare (Kübbasaar)
    Uuemõisa kõrvalmõis
    Laimjala (Laimjall) rüütlimõis
    Maasi (Masik) riigimõis
    Muraja (Murajo) Uuemõisa kõrvalmõis
    Orissaare (Orrisaar) rüütlimõis
    Oti (Peudehof) rüütlimõis
    Reina e Salli (Saltack) rüütlimõis
    Saare (Holmhof) rüütelkonnamõis
    Tumala (Thomel) rüütlimõis
    Uuemõisa (Neuenhof) riigimõis

Tekkelugu. Pöide kirikukihelkond asutati 1220ndatel aastatel samanimelise muinaskihelkonna põhjal.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Saaremaa (Oesel) lääneosa hõlmav suur kihelkond on jaotatud kolme kaasaegse valla vahel. Kihelkonna keskosa koos Pöide kiriku kui kihelkonnakeskusega moodustab Pöide valla. Mereäärsed kihelkonna lõunapoolsed alad moodustavad Laimjala valla. Põhjapoolne kihelkonna ots kuulub Orissaare valda, moodustades viimase idaosast umbes poole.