Püha kihelkond
Kirchspiel Pyha in Oesel

Ajaloolisele Saaremaale (Oesel) kuulunud kihelkonnas paiknes 10 mõisat - 1 kirikumõis, 7 rüütlimõisast peamõisat ning 2 riigimõisat. Sellele lisandus 2 karjamõisat.     Püha kirikumõis (Pastorat Pyha)
    Ilpla (Ilpel) riigimõis
    Kaali (Sall) rüütlimõis
    Kangruselja (Kangern) rüütlimõis
    Kasti (Kasty) rüütlimõis
    Kõljala (Köljall) rüütlimõis
    Pihtla (Pichtendahl) rüütlimõis
    Reo (Reo) riigimõis
    Sandla (Sandel) rüütlimõis
    Tõlliste (Töllist) rüütlimõis

Tekkelugu. Kihelkond asutati 14. sajandi algul, mik Kaarma kihelkonna kagupoolsed alad eraldati iseseisvaks kihelkonnaks.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Saaremaa (Oesel) lõunaosas asuv Püha kihelkond kattub enamikus kaasaegse Pihtla valla aladega. Kihelkonna edelaosa Kasti mõisa ümbruses kuulub Kaarma valda. Pihtla vald ulatub põhjaosas kihelkonna maadelt veidi välja, hõlmates Haeska mõisa ümbruse Valjala vallast.