Rapla kihelkond
Kirchspiel Rappel in Harrien

Ajaloolisele Harjumaale (Harrien) kuulunud kihelkonnas paiknes 21 mõisat - neist 1 kirikumõis, 14 rüütlimõisast peamõisat nende 2 kõrvalmõisaga ning 4 poolmõisat. Sellele lisandus 5 karjamõisat.     Rapla kirikumõis (Pastorat Rappel)
    Alu (Allo) rüütlimõis
    Hagudi (Haggud) rüütlimõis
    Hertu (Hermet) Valtu kõrvalmõis
    Järvakandi (Jerwakant) rüütlimõis
    Kabala (Kappel) rüütlimõis
    Keava (Kedenpäh) rüütlimõis
    Kehtna (Kechtel) rüütlimõis
    Kodila (Koddil) poolmõis
    Kuusiku (Saage) rüütlimõis
    Lellapere (Lellefer) rüütlimõis
    Ohekatku (Odenkat) rüütlimõis
    Ohukotsu (Odenwald) rüütlimõis
    Pühatu (Pühhat) Orgita kõrvalmõis poolmõisa staatuses
    Raikküla (Rayküll) rüütlimõis
    Rapla (Rappel) Alu kõrvalmõis
    Reihenau (Reichenau) Järvakandi klaasivabrik poolmõisa staatuses
    Riidaku (Ridaka) poolmõis, enne 1877 rüütlimõis
    Sikeldi (Siklecht) rüütlimõis
    Vahakõnnu (Wahhakant) rüütlimõis
    Valtu (Waldau) rüütlimõis

Tekkelugu. Rapla kirikukihelkond loodi 13. sajandi algul umbes samu alasid hõlmanud muinaskihelkonna baasil, mis oli tekkinud Varbola ja Keava muinaslinnuste juurde.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Nii pindalalt kui ka mõisate arvult suur Rapla kihelkond jääb tervikuna kaasaegse Raplamaa aladele, moodustades viimase tuumiku.

Kihelkonna maadel paiknevad kaasajal mitmed vallad ja nende osad. Põhjapoolsed kihelkonna alad hõlmab Rapla vald, mis paikneb 85% ulatuses Rapla kihelkonna aladel (v.a. Ohulepa ja Kelba ümbrus, mis kuuluvad Hageri kihelkonda). Kihelkonna kaguosas paikneb Raikküla vald, mis asub ka umbes 95% ulatuses Rapla kihelkonna territooriumil; v.a. Pargi poolmõisa ümbrus, mis kuulub Märjamaa kihelkonda.

Kihelkonna kaguosa moodustab Kehtna valla, mille kirde- ja kagupoolsed maad ulatuvad samuti kihelkonna piiridest välja, hõlmates ajaloolise Vändra kihelkonna osi Lelle ja Eidapere ümbruses, samuti Juuru kihelkonna osi Ingliste läheduses. Kihelkonna loodepoolne väike nurk Ohukotsu mõisa ümbruses kuulub aga Märjamaa valda.