Torma kihelkond
Kirchspiel Torma in Kreis Dorpat

Ajaloolisele Tartumaale (Kreis Dorpat) kuulunud kihelkonnas paiknes 11 mõisat - 1 kirikumõis, 5 rüütlimõisast peamõisat koos 3 kõrvalmõisaga ning 1 riigimõis koos 1 kõrvalmõisaga. Sellele lisandus 1 karjamõis.     Torma kirikumõis (Pastorat Torma)
    Avinurme (Awwinorm) riigimõis
    Kõnnu (Kondo) rüütlimõis
    Lilastvere (Lillastfer) Torma kõrvalmõis
    Rahuoru (Friedenthal)
    Torma kõrvalmõis
    Tarakvere (Terrastfer) rüütlimõis
    Torma (Torma) rüütlimõis
    Tõikvere (Toikfer) rüütlimõis
    Vaiatu (Somel) rüütlimõis
    Vanamõisa (Alt-Padefest) Torma kõrvalmõis
    Võtikvere (Wottigfer) Tähkvere kõrvalmõis

Tekkelugu. Kirikukihelkond asutati 13. sajandi esimesel poolel Vaiga väikemaakonna (muinaskihelkonna) ida- ja kirdepoolsete alade baasil.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Pindala osas väga suurest kihelkonnast üle poole jääb kaasaegsele Jõgevamaale. Kihelkonna põhjapoolsed hõreda asustusega osad Avinurme ja Lohusuu ümbruses moodustavad vastavalt Avinurme ja Lohusuu valla kaasaegsel Ida-Virumaal.

Kihelkonna tiheda asustusega keskosa moodustab Torma valla tuumiku, mille alad ulatuvad läänes kihelkonna piiridest välja, hõlmates Sadala, Leedi ja Tähkvere ümbruse alad Laiuse kihelkonnas. Kihelkonna lõunapoolsed alad Tarakvere mõisa ja Torma hobupostijaama ümbruses moodustavad Saare valla põhjaosa. Kihelkonna kagupoolne nurk Peipsi kaldal moodustab peamiselt kaluriküladest koosneva Raja valla.