Vaivara kihelkond
Kirchspiel Waiwara in Wierland

Ajaloolisele Virumaale (Wierland) kuulunud kihelkonnas paiknes 22 mõisat - 1 kirikumõis, 8 rüütlimõisast peamõisat koos 2 kõrvalmõisaga, 7 poolmõisat, 2 linnamõisat ning 1 riigimõis koos 1 kõrvalmõisaga. Sellele lisandus 3 karjamõisat.     Vaivara kirikumõis (Pastorat Waiwara)
    Arumäe e Samokrassi (Samokraß) linnamõis
    Auvere (Ampfer) poolmõis
    Hermamäe (Hermannsberg) rüütlimõis
    Jaama (Wichtisby) riigimõis
    Joaoru e Juhkentali (Joachmisthal)
    Joala kõrvalmõis (tekstiilitööstus)
    poolmõisa staatuses
    Joala (Joala) tekstiilitööstus rüütlimõisa staatuses
    Kudruküla (Kutterküll) linnamõis
    Laagna (Lagena) rüütlimõis
    Meriküla (Merreküll) poolmõis
    Mustajõe (Mustajöggi) Laagna kõrvalmõis
    Olgina (Olgina) Hermamäe kõrvalmõis
    poolmõisa staatuses
    Repniku (Repnik) rüütlimõis
    Riigi e Vaasovi (Wasahof) Hermamäe kõrvalmõis
    poolmõisa staatuses, enne 1881 rüütlimõis
    Sillamäe (Sillamäggi) poolmõis
    Suur-Soldina (Groß-Soldina) rüütlimõis
    Türsamäe (Türsel) rüütlimõis
    Sõtke (Söttküll) Türsamäe kõrvalmõis
    Vaivara (Waiwara) rüütlimõis
    Vallisaare (Usnova) poolmõis
    Vasknarva (Nyslott, hiljem Syrenetz)
    Jaama kõrvalmõis (endine ordulinnus)
    Väike-Soldina (Klein-Soldina) rüütlimõis

Tekkelugu. Kihelkond asutati 17. sajandil varem Narva linnale kuulunud alade põhjal.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Kihelkond kuulub tervikuna kaasaegse Ida-Virumaa koosseisu. Pindalalt suur, kuid hõreda asustusega (eriti lõunaosas) kihelkond oli Eesti idapoolseim, hõlmates Narva jõe vasakkalda kogupikkuses, v.a Permisküla kõrvalmõis, mis kuulus Iisaku kihelkonda.

Kihelkonna tihedama asustusega põhjapoolsed kaks kolmandikku moodustavad Vaivara valla. Lõunapoolne väga hõre osa kihelkonnast Gorodenka ümbruses moodustab Illuka valla idasopi. Kihelkonna lõunatipus, Narva jõe alguses asuva Vasknarva ümbrus kuulub Alajõe valda. Ka kaasaegne Sillamäe linn asub Vaivara kihelkonna maadel.

Kihelkonna idapoolse otsa osa maid kuulub Narva linnale, mis on ajaloolisest linnast — mis muide kuulus hoopis Peterburi kubermangu, mitte Virumaale — palju suurem.