Vändra kihelkond
Kirchspiel Fennern in Kreis Pernau

Ajaloolisele Pärnumaale (Kreis Pernau) kuulunud kihelkonnas paiknes 9 mõisat - 1 kirikumõis, 5 rüütlimõisast peamõisat koos 1 kõrvalmõisaga, 1 poolmõis ning 1 linnamõis. Sellele lisandus 4 karjamõisat.     Vändra kirikumõis (Pastorat Fennern)
    Eidapere (Eidaperre) rüütlimõis
    Käru (Kerro) rüütlimõis
    Lelle (Lelle) rüütlimõis
    Rõusa (Karlshof) Uue-Vändra kõrvalmõis
    Uue-Vändra (Neu-Fennern) rüütlimõis
    Vana-Vändra (Alt-Fennern) rüütlimõis
    Viluvere (Willofer) linnamõis
    Võidula (Karolinenhof) Vana-Vändra mõisa
    klaasivabrik (poolmõisa staatuses)

Tekkelugu. Kihelkond asutati 17. sajandi keskpaigas.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Pindalalt väga suurest, kuid asustuselt hõredast kihelkonnast jääb kaks kolmandikku kaasaegse Pärnumaa aladele, põhjapoolne kolmandik aga kaasaegse Raplamaa aladele.

Kihelkonna kaasaegsele Pärnumaale kuuluv osa moodustab Vändra valla. Kihelkonna kaasaegsele Raplamaale kuuluvast osast moodustab Lelle ja Eidapere ümbrus Kehtna valla lõunapoolse otsa; kirdeosas asuv Käru ümbrus aga Käru valla põhilise osa. (Käru vald ulatub Kädva mõisa ümbruses kihelkonna aladelt veidi põhja poole välja, ajaloolise Harjumaa Juuru kihelkonna aladele.)