Vesneri mõis
Wesslershof in Kirchspiel Dorpat-St. Marien, Kreis Dorpat

Vesneri mõisast (saksa k Wesslershof) pärinevad varaseimad teated 16. sajandi keskpaigast. Enne 1919. aasta võõrandamist kuulus mõis von Strykide aadliperekonnale.

19. sajandi esimesel poolel püstitati mõisa Lõuna-Eesti üks esinduslikumaid ja dekooririkkamaid klassitsistlikke peahooneid. Muus osas ühekorruselisel hoonel oli viie akna laiune kahekorruseline keskrisaliit. Keskrisaliiti kaunistasid joonia kapiteelidega pilastrid, kolmnurkfrontoon oli kaunistatud hammaslõikeliste friisidega.

Võõrandamisjärgselt asus hoonesse kool. Hoone hävis Teises maailmasõjas ning selle varemed lammutati. Mõisast on säilinud park ning hulganisti kõrvalhooneid, sh mitmeid stiilse välimusega ehitisi.

Ajaloolise jaotuse järgi Tartumaale Tartu-Maarja kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Tartumaale Tartu valla territooriumile.