Ohulepa mõis
Erlenfeld in Kirchspiel Haggers, Harrien

Ohulepa mõis (saksa k Erlenfeld) eraldati naabermõisast Kelbast 1806. aastal. Mõisa esimene omanik oli Johann von Mohrenschildt. Mõis vahetas tihti omanikke, kuuludes nii von Hetlingidele, Dankwarthidele, von Bellingshausenitele, von Stackelbergidele, von Braschedele ja paljudele teistele. 1876. aastal ostis mõisa eesti päritolu Eduard Kumm, kuid ka tema kätte ei jäänud mõis püsima.

1902. aastal omandas mõisa eesti päritolu Elmar Heinrichson. Tema käest läks mõis 1912. aastal Talurahva Põllupangale ning jagati taludeks.

Mõisa puidust peahoone ehitati arvatavasti 19. sajandi algul mõisa asutamise järel. Hulk kõrvalhooneid paiknes enamikus peahoone läheduses, tuulik mõisasüdamest pool kilomeetrit ida pool. Mõisa puidust peahoone on hävinud, alles on vaid madal vundamendiküngas. Alles on mõningaid kõrvalhooneid ja nende varemeid.

Ajaloolise jaotuse järgi Harjumaale Hageri kihelkonda kuulunud mõis jääb kaasajal Raplamaale Rapla valla territooriumile.