Koeru kihelkond
Kirchspiel St. Marien-Magdalenen in Jerwen

Ajaloolisele Järvamaale (Jerwen) kuulunud kihelkonnas paiknes 23 mõisat - 1 kirikumõis, 13 rüütlimõisast peamõisat koos 6 kõrvalmõisaga, 2 poolmõisat ning 1 20. sajandiks mõisa staatuse minetanud mõis. Sellele lisandus 6 karjamõisat.     Koeru kirikumõis (Pastorat
       St. Marien-Magdalenen
)
    Aavere (Afer) rüütlimõis
    Ao (Hackeweid) endine rüütlimõis,
       hiljem minetas mõisa staatuse
    Aruküla (Arroküll) rüütlimõis
    Ervita (Erwita) rüütlimõis
    Kapu (Kappo) rüütlimõis
    Karlsruue (Karlsruh) poolmõis
    Liigvalla (Löwenwolde) rüütlimõis
    Norra (Kaltenborn) rüütlimõis
    Pedaniku (Peddanik) Aruküla
    kõrvalmõis
    Piibe (Piep) rüütlimõis
    Preedi (Wredensitz, Sitz) rüütlimõis
    Raigu (Raik) rüütlimõis
    Ramma (Ramma) rüütlimõis
    Rõhu (Rehho) Preedi kõrvalmõis
    Tammiku (Tammik) Aruküla kõrvalmõis
    Udeva (Uddewa) Norra kõrvalmõis
    Vaali (Wahlhof) rüütlimõis
    Vahu (Wöhho) poolmõis
    Vao (Waoküll) rüütlimõis
    Varangu (Warrang) Liigvalla kõrvalmõis
    Vägeva (Wäggewa) Liigvalla kõrvalmõis
    Väinjärve (Weinjerwen) rüütlimõis

Tekkelugu. Kirikukihelkond asutati Koerusse 13. sajandil arvatava sellele eelnenud muinaskihelkonna baasil.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Küllalt suur ja tiheda asustusega kihelkond jaguneb kolme kaasaegse maakonna vahel - ta põhiosa asetseb kaasaegsel Järvamaal, idapoolsed alad kaasaegsel Lääne-Virumaal ning väike kagunurk kaasaegsel Jõgevamaal.

Kihelkonna läänepoolsed kaks kolmandikku hõlmab enda alla Koeru vald. Kihelkonna loodepoolne nurk Ramma mõisa ümbruses kuulub Järva-Jaani valda; edelanurk Vaali mõisa ümbrusega aga Koigi valda. Nimetatud alad kuuluvad kõik kaasaegse Järvamaa koosseisu.

Koeru kihelkonna idapoolsed alad kuuluvad kaasaegse Lääne-Virumaa kooseisu. Varangu ja Aavere mõisate ümbrused kihelkonna kirdeosas moodustavad Väike-Maarja valla läänepoolse sopi. Liigvalla, Piibe ja Ao mõisate ümbrused kihelkonna kaguosas moodustavad Rakke valla lääneosa. Kihelkonna kagupoolseim väike nurk Vägeva mõisa ümbrusega on aga Jõgeva valla põhjaosa ja kuulub kaasaegse Jõgevamaa koosseisu.