Reigi kihelkond
Kirchspiel Roicks in Wiek (inseln Dagö)

Ajaloolisele Läänemaale (Wiek) kuulunud kihelkonnas paiknes 5 mõisat - 1 kirikumõis, 1 rüütlimõisast peamõis koos 1 kõrvalmõisaga, 1 poolmõis ning 1 mõisa staatuse minetanud mõis. Sellele lisandus 2 karjamõisat.     Reigi kirikumõis (Pastorat Roicks)
    Kõpu (Köppo) Kõrgessaare karjamõis,
       endine rüütlimõis
    Kõrgessaare (Hohenholm) rüütlimõis
    Lauka (Lauk) Kõrgessaare kõrvalmõis
    Viskoosa (Hohenholm-Viscosa)
    Kunstsiidivabriku kompleks
    poolmõisa staatuses

Tekkelugu. Reigi kihelkond moodustati 1627. aastal Pühalepa kihelkonna loodeosast, mis oli tollal enamikus rootsi asustusega.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Hiiumaal asuva kihelkonna ala kattub peaaegu täpselt Kõrgessaare valla alaga, hõlmates saare loodeosa.