Sangaste kihelkond
Kirchspiel Theal (Theal-Fölk) in Kreis Dorpat

Ajaloolisele Tartumaale (Kreis Dorpat) kuulunud kihelkonnas paiknes 15 mõisat - 1 kirikumõis ning 12 rüütlimõisast peamõisat koos 2 kõrvalmõisaga. Sellele lisandus 16 karjamõisat.     Sangaste kirikumõis (Pastorat Theal)
    Iigaste (Igast) rüütlimõis
    Keeni (Könhof) rüütlimõis
    Kuigatsi (Löwenhof) rüütlimõis
    Laatre (Fölk) rüütlimõis
    Lota (Charlottenthal) rüütlimõis
    Pringi (Brinkenhof) rüütlimõis
    Puka e Vana-Puka (Bockenhof,
       Alt-Bockenhof
) rüütlimõis
    Restu (Rösthof) rüütlimõis
    Sangaste (Schloß Sagnitz) rüütlimõis
    Tõlliste (Teilitz) rüütlimõis
    Uniküla (Unniküll) rüütlimõis
    Uue-Puka (Neu-Bockenhof) Puka kõrvalmõis
    Vaalu (Wahlenhof) rüütlimõis
    Vastse-Tõlliste (Neu-Teilitz) Tõlliste kõrvalmõis

Tekkelugu. Kihelkond asutati 13. sajandi esimesel poolel. Arvatavasti eelnes sellele samas paikkonnas asunud muinaskihelkond, kuid selle olemasolu ja piirid ei ole kahjuks kindlalt teada.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Kihelkonna alad jäävad tervikuna kaasaegse Valgamaa koossseisu.

Kihelkonna keskosa moodustab Sangaste valla, mis hõlmab üle poole kihelkonna aladest. Kihelkonna põhjatipp Puka ümbruses kuulub Puka valda, lääneserv Lota ja Uniküla mõisate ümbruses moodustab aga Õru valla. Kihelkonna lõunaserv Tõlliste, Laatre ja Iigaste mõisate ümbruses moodustab Tõlliste valla põhjaosa.