Viru-Jaagupi kihelkond
Kirchspiel St. Jakobi in Wierland

Ajaloolisele Virumaale (Wierland) kuulunud kihelkonnas paiknes 18 mõisat - 1 kirikumõis, 11 rüütlimõisast peamõisat koos 3 kõrvalmõisaga ning 3 poolmõisat. Sellele lisandus 8 karjamõisat.     Viru-Jaagupi kirikumõis (Pastorat St. Jakobi)
    Aravuse (Arrawus) poolmõis
    Aru (Arro) Rägavere kõrvalmõis
    Inju (Innis) rüütlimõis
    Inju-Aru (Arrohof) poolmõis
    Kulina (Kullina) rüütlimõis
    Kupna (Kupna, Kupnal) Küti kõrvalmõis
    Küti (Kurküll) rüütlimõis
    Meriküla (Merreküll) Inju kõrvalmõis
    Mõdriku (Mödders) rüütlimõis
    Põlula (Poll) rüütlimõis
    Roela (Ruil) rüütlimõis
    Rägavere (Raggafer) rüütlimõis
    Tudu (Tuddo) rüütlimõis
    Vaeküla (Wayküll) rüütlimõis
    Vinni (Finn) rüütlimõis
    Voore (Forel) rüütlimõis
    Ädara (Eddara) poolmõis

Tekkelugu. Kihelkond asutati 1220ndatel aastatel Lemmu muinaskihelkonna tuumiku (keskosa) põhjal.

Asukoht kaasaegses haldusjaotuses. Kihelkond jääb tervikuna kaasaegse Lääne-Virumaa aladele. Pindalalt suur, kuid kesk- ja lõunaosas küllalt tühi kihelkond kattub suurelt osalt Vinni valla aladega, v.a kihelkonna kirdepoolne 20%, mis moodustab Rägavere valla lääneosa. Väikesed kihelkonna põhjaalad Vaeküla ja Rägavere mõisate ümbruses kuuluvad ka Sõmeru vallale.